Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Inschrijving

 • U kunt uw kind via de “mijn omgeving” van het zwembad aanmelden voor het Zwem-ABC. U dient hiervoor een account aan te maken.
 • De inschrijving is pas voltooid na betaling van het inschrijfkosten.
 • De minimum leeftijd om in te schrijven is 4 jaar.
 • Na betaling van het inschrijfgeld en de paskosten ontvangt u van ons een zwempas.
 • Pas na ontvangst van de zwempas kunt u gebruik maken van de voordelen van de zwempas.

Artikel 2 De zwempas

 • Uw zwempas is uw bewijs van inschrijving.
 • Op vertoon hiervan mag uw kind vanaf inschrijving en gedurende het zwemlestraject gratis komen zwemmen op: (met uitzondering van dagen welke vallen binnen de reguliere zomervakantie).
 • Gratis zwemmen mag (als uw kind nog niet in het bezit is van een A diploma) uitsluitend onder begeleiding van een betalende ouder/begeleider.
 • Wij adviseren u om daar gebruik van te maken. Zo maakt uw kind al kennis met het zwembad zodat het minder spannend is als hij of zij op zwemles komt.
 • Verlies of diefstal van de pas kunt u telefonisch, per mail of aan de kassa melden. De pas wordt dan geblokkeerd. U kunt een duplicaat aanvragen. Het duplicaat kunt u vervolgens afhalen bij de kassa van het zwembad. Dee kosten van een nieuwe pas bedragen € 5,00 euro.
 • De houder van de pas is verantwoordelijk bij verlies of diefstal van de pas.

Artikel 3 De wachtlijst

 • Vanaf het moment van inschrijving staat hij/zij op de wachtlijst. De duur van de wachttijd is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de doorstroming van leerlingen.

Artikel 4 Starten met zwemles

 • Na ontvangst van een oproep kan uw kind starten met de zwemlessen.
 • U ontvangt vervolgens per post de lesplanning en verdere informatie over de gang van zaken tijdens onze zwemlessen.
 • Verder ontvangt uw kind voor aanvang van de eerste zwemles een polsbandje. Bij verlies van dit polsbandje kunt u na betaling van €0,60 een nieuw polsbandje ophalen aan de kassa  van het zwembad.

Artikel 5 Betaling van lesgeld

 • Het lesgeld dient via de “mijn omgeving”, contant of via pin voorafgaand aan de eerste zwemles en bij aanvang van een nieuwe lesperiode te worden betaald. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt hebben wij het recht om aan uw kind de toegang tot de zwemlessen te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

Artikel 6 Les gemist

 • Omdat uw kind een gereserveerde plaats heeft in zijn/haar zwemlesgroep moeten de zwemlessen altijd worden betaald. Ook als u zwemles(sen) mist en er dus geen gebruik van maakt. Inhalen is niet mogelijk.
 • Voor ziekte geldt een uitzondering. De eerste les die uw zoon/dochter mist door ziekte is voor eigen rekening.
 • Bij aantoonbaar langdurige ziekte worden alle gemiste zwemlessen verrekend.

Artikel 7 Restitutie van lesgeld

 • Lesgeld wordt in principe niet gerestitueerd.
 • Op het moment dat uw kind tijdelijk stopt met zwemles worden de eventueel resterende lessen bewaard tot het moment dat hij of zij weer start.

Artikel 8 Huisregels

 • De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het kind dat deelneemt aan de zwemles dienen zich te houden aan de voor zwembad De Berkel geldende huisregels en dienen alle door het personeel en/of het instructieteam van de zwembad De Berkel te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
 • Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde in artikel 8 lid 1 kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus van uw kind zonder recht van enige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.
 • De huisregels zijn te vinden in de hal van het zwembad.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • U kunt de gemeente Horst aan de Maas aansprakelijk stellen voor schade die u of uw kind lijdt in het zwembad als gevolg van nalatigheid.
 • U kunt uw schadeclaim schriftelijk indienen bij de gemeente Horst aan de Maas.
 • De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Vindt de gemeente dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan vergoedt de gemeente uw kosten.

Artikel 10 Klachten

 • Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of het optreden van een medewerker. U kunt uw klacht digitaal doorgeven. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen en richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas.
 • In de brief vermeldt u waar of over wie de klacht gaat, uw naam, adres, telefoonnummer en de datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.
 • Nadat we uw klacht hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek kunnen we een afspraak met u maken voor een persoonlijk gesprek.
 • Mochten we er tijdens dit gesprek niet uitkomen dan zal uw klacht worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. Met het advies van de commissie geeft het college uiteindelijk een beoordeling van uw klacht.
 • Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Dit kan pas nadat het college een definitieve beoordeling over uw klacht heeft gegeven.

Artikel 11 Akkoord met algemene voorwaarden

 • Vanaf het moment dat uw kind start met de eerste zwemles geeft u aan akkoord te zijn gegaan met onze algemene voorwaarden.